1. Korzystanie z serwisu wstaw.org oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wysłane grafiki pozostają własnością ich twórców
3. Wstaw.org nie ponosi odpowiedzialności za treść przechowywanych grafik.
4. Zabrania się umieszczania grafik zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem, m.in zdjęć o charakterze rasistowskim, wzywających do nienawiści etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób,
5. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zdjęć, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikacje. 6.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
7. Grafiki, w stosunku do których zostanie zgłoszone nadużycie, będą usuwane z serwisu.
8. Wstaw.org zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, bez informowania o tym użytkowników.